Avstämning av faktisk vattenförbrukning

Reglering av erlagd månadsavgift t.o.m. oktober 2015

Detta är en information om din månadsavgift. Det gäller en justering i efterhand av erlagd månadsavgift. Detta är alltså inget meddelande om höjning/sänkning av månadsavgiften inför 2016.

Din månadsavgift består av tre delar. Kostnad för tv + beräknad vattenförbrukning + beräknade räntekostnader. Månadsavgiften sätts i början av året baserat på en bedömd vattenförbrukning och aktuella räntenivåer. Enligt föreningens stadgar skall varje lägenhet stå för sina egna faktiska kostnader för vattenförbrukning och faktiska räntekostnader. Därför skall en avstämning och reglering göras i efterhand en gång om året.

SKANSKA gjorde från början en bedömning för varje lägenhet hur mycket vatten och varmvatten som förväntades gå åt under ett år. Det är en bedömning som utgår från lägenhetens storlek och sparsam vattenanvändning. Använder man sedan mer eller mindre vatten än bedömt får man antingen tillbaka pengar eller så får man betala in mer.

Dessutom består en del av månadsavgiften av räntekostnader på föreningens lån på fastigheten. Din del av föreningens lån baseras på din lägenhets andelstal. Andelstalet består av två delar, andelstal 1 och andelstal 2, beroende på hur mycket man valde att lägga i insats när lägenheten första gången köptes. Alla köpare tar över sin lägenhets andelstal. När ränteläget förändras, upp eller ner, skall en justering göras i efterhand.

Enligt föreningens stadgar skall alltså en justering av månadsavgiften göras årligen. Det är första gången nu som justeringen görs eftersom 2014 var ett uppstartsår för föreningen.

Efter ett helt års vattenförbrukning, plus tiden från inflyttning 2014, kan styrelsen nu se vad den faktiska förbrukningen har varit för varje lägenhet. Detta görs via ett datoriserat system och mätarna är individuella för varje lägenhet. Några kommer få tillbaka pengar och andra kommer att få betala mer. Samtidig kommer alla få tillbaka lite pengar då räntan sänkts för ett av våra lån.

Nya köpare/medlemmar betalar naturligtvis endast från det datum då man flyttade in.

Önskar man dela upp sin inbetalning på ett par månader kan man kontakta Revisorsringen, Anja Lundblad, på 031 – 709 85 90.

Har man frågor är man välkommen att kontakta styrelsen på info@brfvasterport.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *