Mäklarinformation

Här finner du som mäklare nödvändig information inför försäljning av lägenheter i BRF Västerport.

1. När byggdes husen?

Svar: Husen som hör till Brf Västerport stod färdiga 2014.

2. Har ni några hyresrätter? Om ja, hur många? Planeras hyresrätterna säljas?

Svar: Nej.

3. Är föreningen en äkta eller oäkta förening?

Svar: Brf Västerport är en äkta förening då merparten av hyresintäkterna kommer av lägenheterna.

4. Äger föreningen marken eller är det en tomträtt?

Svar: Föreningen äger sin mark.

5. Planerar Ni för några kommande avgiftshöjningar?

Svar: Årsavgiften justeras inför varje nytt år baserat på faktiska driftkostnader och ändrade räntelägen. Årsavgiften har för första gången höjt 2023 med 10 %. 2024 kommer avgiften höjas med 18,1 % mest till följd av ränteläget.

6. Vad ingår i avgiften? Finns det några eventuella tillägg?

Svar: Månadsavgiften omfattar löpande driftkostnader för fastigheten, planerat underhåll, uppvärmning och ett numrerat källarförråd. Eventuella tillägg kan vara kapitalkostnader på  föreningens gemensamma lån, tv/tele/bredband och vatten.

7. Planerar Ni något större underhåll inom de närmsta två åren?

Svar: Ommålning radhusbyggnad 2021. Installation laddstolpar garage 2022.

8. Har ni någon aktuell underhållsplan?

Svar: Ja. Avsättning sker varje år för att täcka underhåll kommande 30 åren.

9. Hur ser platstillgången ut till p-plats i området och vart vänder man sig vid behov av sådan?

Svar: En garageplats kostar för närvarande 816 kr/mån och en p-plats utomhus 400 kr/mån. Föreningen administrerar p-platserna utomhus. Man anmäler sig till kön genom att maila till info@brfvasterport.se.

Aimo Park administrerar p-platserna i garaget.

10. Har föreningen några lokaler? Om ja, hur många? Vad har dessa lokaler för verksamhet? Är samtliga lokaler uthyrda?

Svar: Föreningen har inga butikslokaler eller liknande för uthyrning.

11. Vad har föreningen för tv leverantör?

Svar: Kabel-TV via Sappa. Nedan grundutbud ingår med möjlighet att hyra digitalbox via sappa och utöka kanalutbudet mot en liten kostnad. Det går även bra att använda en egen router.

12. Vad har föreningen för internet/bredband leverantör? Hur snabb är bredbandet?

Svar: Sappa fiber 1000/1000 Mbit ingår tillsammans med TV-tjänsten i månadsavgiften.

13. Vem hjälper Er med den ekonomiska förvaltningen?

Svar: NABO

https://nabo.se/kontakt
010-288 00 27

Postadress
BRF Västerport
c/o NABO 111487, FE 617
107 76 Stockholm

14. Hur ser status ut för energideklaration?

Svar: Energideklaration utfördes 2016 och är giltig till 2026. Finns att ladda ner här:

15. Stämmer det att värme, vatten och kabel-TV ingår i avgiften?

Svar: Ja, värme och kabel-TV ingår. Avgiften för vatten baseras på en beräknad förbrukning per lägenhet. En avstämning görs efter ett års förbrukning (okt-okt) då en ekonomisk justering görs enligt varje lägenhets faktiska förbrukning av vatten/varmvatten. Det innebär antingen att man får tillbaka pengar eller behöver betala in mer. Denna reglering sker på januari månads avgift.

OBS! Vid försäljning är det upp till köparen och säljaren att själva reglera hur eventuellt under- eller överskott ska justeras mellan sig.

16. Hur ser ni på delat ägande, dvs. att personen som bor i lägenheten bara äger 10% medan den som äger resterande del inte bor i lägenheten?

Svar: Vi har inget att erinra mot delat ägande. Dock förväntas den/de som bor i lägenheten bidra fullt ut till föreningens gemensamma åtaganden såsom ordning och reda i trappuppgångar, återvinningsrum och att delta på städdagar.

17. Accepterar ni juridisk person som medlem?

Svar: Nej.

18. Vart vill ni att ansökan om medlemskap skickas?

Svar: Skickas till
BRF Västerport
c/o NABO 111487, FE 617
107 76 Stockholm

Mäklarens egna blanketter kan användas.

19. Hur tas beslut om medlemskap?

Svar: Det gör styrelsen löpande.

20. Har föreningen speciella önskemål innan godkännande?

Svar: Att man inte har några betalningsanmärkningar.

21. Vilken information finns för mäklare att ge till köparna?

Svar: Föreningen ber mäklare informera köpare om denna hemsida där det finns information om det mesta som berör medlemskapet i föreningen.

22. Vem skall kontaktas om vi har frågor kring medlemskap?

Svar: Styrelsen via info@brfvasterport.se. Styrelsen svarar inom 48 timmar.

23. Har föreningen några gemensamhetslokaler som t ex cykelrum, hobbyrum, övernattningsrum, samlingslokal, osv.? Var är dessa belägna och eventuell kostnad för användning?

Svar: Ja, det finns cykelrum och barnvagnsrum . Dessa finns på flera ställen i källaren och i entréerna.

Det finns en föreningslokal/övernattningslägenhet (300 kr/dygn) i källaren till uppgång 23.

Det finns även några extra förråd att hyra i källaren. Kontakta styrelsen vid intresse. Om alla är uthyrda tillämpas kösystem.

24. Vad har föreningen för uppvärmningssystem?

Svar: Fjärrvärme.

25. Vad har föreningen för ventilationstyp?

Svar: Gemensam ventilation med ett aggregat för varje trappuppgång.

Etagelägenheterna (radhusen på gården) har egna aggregat.

26. Var är lägenhetsförråden belägna?

I källaren.

27. När är de senaste stadgarna ifrån?

Svar: Se sidan dokument

28. Är vinden exploaterad?

Svar: Det finns ingen vind.

29. Vad är skicket på gården? Har den renoverats eller reparerats sedan föreningen bildades? Finns det några planer på renovering eller reparation? Har medlemmarna tillgång till grill och utemöbler?

Svar: Det finns en innergård med sandlåda och trädäck.

Den yttre skötseln hanteras av trädgårdsgruppen som består av våra medlemmar.

30. Har föreningen en teknisk förvaltare?

Svar: Vi sköter teknisk förvaltning i egen regi