Kontakt

KONTAKT

Besöksadress
Vänortsgatan 11-25
431 60 Mölndal

Kontakta styrelsen
info@brfvasterport.se

Fastighetsskötsel
Samordnas av styrelsen
Till Felanmälan

Ekonomisk Förvaltning:
Nabo
https://nabo.se/kontakt
010-288 00 27

Postadress
BRF Västerport
c/o NABO 111487, FE 617
107 76 Stockholm

Fakturaadress (ny från okt 2021)
Bifoga PDF-faktura till pax0000@privatgirot.se

Alternativt posta: 
Brf Västerport
NABO 111487, FE 258
105 69 Stockholm