Bra att veta

Här finns viktig information och svar på vanliga frågor. Detta är information som du som medlem i föreningen förväntas vara bekant med.

Som grund för våra gemensamma förhållningsregler ligger dokumentet Föreningens värdegrunder och ordningsregler

Föreningen har ett gemensamt låssystem. I detta ingår lås och nycklar till gemensamma utrymmen som förråd och sophuset men även låsen till lägenhetsdörrarna med serviceläget.

Alla nycklar beställs via formuläret nedan. För varje nyckel debiteras i dagsläget 300 kr.

Även Nyckeltaggar till entréerna beställs via formuläret och kostar även de 200 kr.

Fjärrkontroll till garageport kan beställas för 400 kr.

Tänk på att inte förvara nycklar tillsammans med legitimation eller annan id-handling samt att inte märka nycklar med namn eller adress.

Vi har alla samma möjlighet att skapa ett riktigt gott boendeklimat i föreningen. Tänk på att inte störa med t.ex. hög musik eller hantverksljud efter kl 21 på vardagarna och kl 22 på helgerna eller före kl 8 på morgnarna. Vi vill också vara en helt rökfri förening så det är helt förbjudet med rökning i alla allmänna utrymmen, inklusive på vår fina innegård.

Om det är någon som stör dig skall du i första hand tala med den personen och förklara hur oljudet påverkar dig och din familj. Om problemet kvarstår kan du vända dig till styrelsen. I värsta fall kan man förverka sitt medlemskap i föreningen och uppmanas till att flytta om man inte hörsammar föreningens ordningsregler.

Det finns 61 p-platser i garaget och 25 p-platser ovan jord d.v.s. det har byggts en parkering per lägenhet. Men det finns ingen p-plats knuten till lägenheten utan man hyr i mån av att det finns lediga platser.

Parkering utomhus administreras av styrelsen. Grundregeln är att man som lägenhetsinnehavare har rätt till en plats.  Om det finns fler platser till förfogande och man önskar hyra fler p-platser än 1st, går det bra. Dock gäller då att den extra parkeringsplatsen snabbt kan bli uppsagd, om det tillkommer boende i kön som inte har någon p-plats. Uppsägningstiden är 3 månader.  Från och med 2018-04-01 är avgiften 400kr/mån. Maila styrelsen för att ställa dig i kö.

Garageparkering administreras av Aimo park.

Telefon: 0771-96 90 06 Telefontider: Vardagar 08:00-16:00

Det går att köpa en fjärrkontroll till garageporten för 400kr. Se sektionen ovan om nycklar för beställningsformulär.

Man kan hyra ut sin p-plats i andra hand under max ett år. Det är den som står för avtalet som ansvarar för att hyran betalas i tid. Detta ska i första hand erbjudas dem som står i kö till parkering. Kontakta styrelsen för att få namnen på dem som står först i kölistan.

Det finns även besöksparkering. En avgift betalas vid p-automaten, sms-parkering eller via appen Parkster.

Avtal för andrahandsuthyrning parkering

Det är inte tillåtet att parkera utanför rutorna i garaget. Man får endast stanna till helt kort för i och urlastning förutsatt att man inte blockerar framkomligheten för någon annan.

Lägenhet kan hyras ut i andra hand då innehavaren har giltigt skäl för det.
Exempel på giltiga skäl är:

* Arbete på annan ort
* Studier på annan ort
* Provboende med sambo
* Tillfällig utlandsvistelse
* Eget boende på vårdhem
* Vård av anhörig

Varje uthyrning ska motiveras för och godkännas av styrelsen. Det tillkommer en kostnad per månad för uthyrning av lägenheten.

Förfrågan om andrahandsuthyrning görs i Nabo-portalen.

Till fastigheten hör ett återvinningsrum där man kan sortera och lämna vissa saker såsom glas, tidningar, papper, kartong, plastförpackningar och metall. Där finns även ett soprum för matavfall och brännbara sopor.

För mer information om vad och hur man återvinner se t ex www.sopor.nu.

Tack vare återvinningsrummet har vi lägre sophämtningskostnader
än normalt. Dock är det mycket viktigt att vi sköter sorteringen
noggrant för att få lov att behåll återvinningsrummet annars kommer vi få högre årlig avgift.

Följ anvisningar och anslag i återvinningsrummet. Allt som inte har egna kärl i återvinningsrummet skall köras till en återvinningscentral. Se info om ÅVC-kort ovan.

Varje lägenhet betalar en månadsavgift till föreningen.

Månadsavgiften är baserad på kapitalkostnader för gemensamma lån på fastigheten samt en uppskattad kostnad per lägenhet för värme och vatten. Varje år görs en avstämning av faktiska förbrukningskostnader per lägenhet. Det kan innebära att man antingen kan få pengar tillbaka alternativt måste betala in lite mer om man haft en betydligt högre förbrukning än förväntat. Fördelen
är att man kan påverka sin kostnad genom att vara sparsam.

Styrelsen ser över månadsavgiften inför varje nytt år beroende på ränteläget och eventuella prishöjningar på värme, el och vatten.

Vid överlåtelse mitt i en månad är det upp till säljare och köpare att reglera hur månadsavgiften ska fördelas. Föreningen debiterar enbart hela månader.

Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring som gäller för skador i lägenheten som omfattas av din (bostadsrättsinnehavarens) underhållsskyldighet för fast inredning i lägenheten. Som föreningsmedlem i BRF Västerport behöver du alltså inte själv teckna en tilläggsförsäkring. Denna försäkring ersätter inte behovet av att du måste teckna en egen hemförsäkring som omfattar lös egendom samt ansvar- och rättsskydd.

Grillning med el- eller gasolgrill är tillåten på balkonger och uteplatser. Visa hänsyn vid grillning på balkong, speciellt om folk befinner sig
på balkonger ovanför. Kolgrill är inte tillåten på balkonger och uteplatser utan hänvisas till innergården.

Observera att ingen gasol får förvaras i källarförråd eller garage.

På inglasad balkong får gasolbehållare med högst 5 liter volym förvaras, detta är normalt helblåa campingflaskor. På öppen balkong eller uteplats utan inglasning får gasolbehållare med högst 30 liter volym förvaras.

Mer information om gasolförvaring från MSB här.

Föreningen har ett bygglov hos Mölndals stad som gäller en viss typ av lösning och utseende för inglasad balkong.

Kontakta styrelsen om du är intresserad av inglasning.

Cyklar skall stå i cykelställen på innergården eller i cykelrummen i källaren. Det ser trevligare ut och cyklarna är inte i vägen för t.ex. fastighetskötarna när de skall utföra sitt jobb.[/expand]

Föreningen har anlitat ett parkeringsbolag, Västia, som sköter p-automaten och regelbundet gör kontroll och bötfäller på gästparkeringen. Samma bolag kan även bötfälla vid felparkering i garaget eller fast uteplatser men då måste man själv ringa efter dem på 0771-50 15 50.

Det finns en föreningslokal som kan användas för fest eller som gästlägenhet i källaren till uppgång 23, bilder finns under mäklarinfo. Hyran 300 kr/dygn. Kontakta Ulla från styrelsen om du är intresserad av att hyra den – ulla.bloom@gmail.com