Tidrapport

Tidrapport
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Fullständigt personnummer behövs första gången för att registrera skatt och arbetsgivaravgifter
Ange hur många timmar du vill rapportera i aktuell period.
Ange kontonr inkl clearingnummer och bank. ex: Handelsbanken 6690-123 456 789
Ange tidsperiod, beskrivning på utfört arbete och annan info kring tidrapporten.