Brf Västerport och GDPR – Nya dataskyddsförordningen

Som säkert alla hört och läst så träder en ny dataskyddsförordning ikraft från och med den 25 maj 2018. Den nya förordningen heter GDPR eller på svenska Dataskyddsförordningen och den ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Förordningen reglerar på vilket sätt föreningen får spara personuppgifter och vi måste kunna visa till vilken nytta de personuppgifter vi har i olika register finns. Vi får inte spara personuppgifter ”lite för det kan vara bra att ha” utan om nyttan med en uppgift upphört ska uppgiften förstöras. I förordningen förekommer möjligheten till samtycke av föreningens medlemmar. I de fall föreningen har för avsikt att exempelvis föra information vidare eller på annat sätt avyttra medlemsinformation krävs samtycke för detta. Eftersom föreningen inte har något sådant syfte är inte samtycke nödvändigt utan föreningens register ska vägas av registrets syfte och nytta mot den enskildes integritet.

Styrelsen har identifierat i sin preliminära inventering 2 register av personuppgifter som förekommer i föreningen. Det vi kallar för lägenhets- och medlemsregister som är lagrat på Realportal på Revisorsringen med uppgifter om alla medlemmar, Styrelsens bedömning är att dessa register är nödvändiga för att kunna upprätthålla verksamheten och har dessutom grund i ett lagkrav, reglerat i jordabalken. Som sådan är jordabalken en särlag som ”tar över” dataskyddsförordningen.
Styrelsen har pågående arbete med inventering och kartläggning kring övrig persondata. Medlem har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag ur våra register med det som gäller medlemmen. Begäran ska göras skriftligen och ställas till styrelsen, dit också man skriftligt vänder sig om man anser något vara fel och vill ha rättning.

 

Elbilsladdning

Bästa medlemmar i BRF Västerport,

Flera av er har hört av er till styrelsen angående möjlighet till någon form av laddlösning för elbilar på våra parkeringsplatser.
Vi tror att användandet av elbilar kommer att öka stadigt framöver och att många av oss vill delta i denna omställning.

Kan det se ut så här kanske?

Därför vill vi nu göra en ordentlig utredning av frågan för att komma fram till bästa långsiktiga lösningen där vi har en kombination av framtidssäker teknik, god ekonomi, tydlig administration och stabila leverantörer.

Målet just nu är att ha ett förslag färdigt innan 27 September 2018 för att kunna söka bidrag till investeringen genom statliga initiativet ”Klimatklivet”

Ett första steg är att få ett hum över vilka av er som tycker detta är intressant, så vänligen ta ett par minuter till att fylla i enkäten nedan!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Västerport

Intressekoll Elbilsladdning

Intressekoll Elbilsladdning

En första intressekoll bland våra medlemmar. Inga av dina svar är bindande på något sätt!

Förnamn Efternamn
Ex: 21-1101
Något annat du vill skicka med till styrelsen kring frågan om Elbilsladdning?

Städning cykel- och barnvagnsrum

Hej Medlemmar!

Under torsdag 15 Mars kommer vår städfirma Rena Relationer att utföra städning av våra gemensamma cykel- och barnvagnsrum i samtliga trappuppgångar.

Viktigt att vi ser till att rummen är tomma så att de kommer åt att städa ordentligt. Så helst redan på Onsdag kväll behöver samtliga flytta ut sina saker till antingen:

Garaget – tänk på att inte blockera vägen så att bilar kan köra fritt
Gården – Föredragsvis cykelstället vid soprummet
Era källarförråd

Och som vanligt, ställ inga saker i trappuppgångarna alls då de kan blockera våra utrymningsvägar.

Bästa hälsningar,
Styrelsen BRF Västerport

Ny parkeringsavgift utomhus

Hej,

Hoppas alla medlemmar har en bra start på det nya året!

Info gällande ändring av avgift för utomhusparkering:
Efter tre år med oförändrad avgift så har styrelsen nu beslutat att för första gången höja.

Ny avgift från och med 1 april 2018 blir 400 kr/mån, jämfört med dagens 300 kr/mån.

Bakgrunden för höjningen är ökade underhållsskostnader bakåt samt att bereda för framtida kostnadshöjningar.
Med denna höjning ligger vi på samma nivå eller lite under jämförbara utomhusparkeringar i kommunen.

Denna information distribueras även i pappersform till alla hyresgäster för utomhusparkeringen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Västerport

Information från styrelsen

Även garantifel anmäls till MBA Fastighetsservice

Om du upptäcker fel i din lägenhet anmäls detta till fastighetsskötaren. Detta gäller också om du upptäcker fel/skador i lägenheten som eventuellt kan omfattas av garantin. Fastighetsskötaren kan bedöma om felet går på garanti eller om lägenhetsinnehavaren får stå för åtgärd.

Undvik att köra många hushållsmaskiner samtidigt!

Vi har 16 A-säkringar till våra lägenheter och detta räcker i de allra flesta fall. Men om du använder flera köksmaskiner samtidigt (exempelvis diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, vattenkokare, brödrost osv) kan det hända att säkringen (proppen) i källaren går. Kontakta fastighetsskötaren för hjälp. I akuta fall kvällstid eller helger kan du också ringa jourservice.

Var försiktig med belastningen så slipper vi onödiga kostnader för föreningen.

Extra föreningsstämma tisdag den 7 november kl 18.30

Pga att flera i styrelsen flyttar från föreningen kallar styrelsen till extrastämma för fyllnadsval. Valberedningen lämnar förslag på kandidater till styrelsen.

Vi träffas i föreningslokalen på Vänortsgatan 23.

Välkommen!