Justering avgift Vatten och TV

Á conto-inbetalning för kall- och varmvatten samt avgift för TV justeras upp för 2019.

De nya nivåerna gäller från 2019-01-01. Avgift för första kvartalet 2019 kommer att debiteras retroaktivt på nästa avgiftsräkning från Revisorsringen.

Bakom höjningen för vatten ligger dels en högre medelförbrukning än tidigare beräknat bland oss boende men främst att priset för vattnet gått över de senaste åren.

För TV så täcker justeringen avtalsenliga avgiftshöjningen till vår leverantör Sappa.

Översikt nya Vatten- och TV-avgifter:

20182019
Vatten31 kr/kvm/år*35 kr/kvm/år
Värme (varmvatten)13 kr/kvm/år13,43 kr/kvm/år
TV (per lägenhet)85 kr/mån90 kr/mån

*2018 var á conto inbetalningen per månad 24 kr/kvm/år, men vid avräkningen så jämkades den faktiska kostnaden 31 kr/kvm/år

Felanmälan Marbodal-armaturer

Hej!

Många av våra medlemmar har problem med sina lysrörsarmaturer i köken.
Vissas armaturer har slutat fungera helt, och många har inte kunnat få tag i nya lysrör när de gamla brunnit ut.
Vi gör nu ett försök att samla ihop samtliga problem kring detta, så kan Skanska få en tydlig lista på problemen kring armaturerna för att ha bästa förutsättningarna att åtgärda.

Använd formuläret nedan för att rapportera problem med armaturerna i er lägenhet.

Rapportera innan fredag 1 Mars, då vi lämnar över listan till Skanska.

Felanmälan Marbodal-armaturer
Förnamn Efternamn
Ex 21-1101
Ex: 1x40cm + 1x60cm
Beskriv problemet kortfattat

Info ang andelstal 2

Bästa medlemmar,

Vi har beslutat att från och med januari 2019 korrigera inbetalning av andelstal 2 till att vara närmre de faktiska räntekostnaderna för våra lån.
Detta innebär en avgiftsminskning på ca 50% för andelstal 2, samtidigt som återbetalning räntenetto andelstal 2 för 2019 kommer att bli avsevärt lägre än för 2018.
Er nya avgift finns på avgiftsräkningarna för Q1 som Revisorsringen distribuerat.

Vi finns som vanligt tillgängliga för frågor via info@infobrfvasterport.se

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen BRF Västerport

Glöggkväll 15 dec

Titta in till föreningslokalen på 23:an på glögg och pepparkakor lördag den 15 december kl 16.30 – 18.30

Anmäl dig gärna senast den 13 december på Facebook eller mejla till info@brfvasterport.se

Välkomna!

Medlemsmöten 22 & 23 Okt

Tack alla som deltog på de 2 informationsspäckade medlemsmöten som genomfördes i veckan!
Här finns nu presentationen tillgänglig för den som vill minnas tillbaka.

Styrelsen kommer under sitt nästa ordinarie möte diskutera hur vi bäst distribuerar informationen till de medlemmar som inte hade möjlighet att delta på något av mötena.

Håll utkik efter kallelse till höstens städdag, som lär bli antingen 17 el 24 november.
Nytt för denna gång blir att vi kommer köra ett lass till återvinningscentralen Kikås med skräp från våra allmänna utrymmen som inte blivit omhändertagna av dess ursprungliga ägare.

Vi önskar alla en fin fortsättning på veckan!

/Styrelsen

Brf Västerport och GDPR – Nya dataskyddsförordningen

Som säkert alla hört och läst så träder en ny dataskyddsförordning ikraft från och med den 25 maj 2018. Den nya förordningen heter GDPR eller på svenska Dataskyddsförordningen och den ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Förordningen reglerar på vilket sätt föreningen får spara personuppgifter och vi måste kunna visa till vilken nytta de personuppgifter vi har i olika register finns. Vi får inte spara personuppgifter ”lite för det kan vara bra att ha” utan om nyttan med en uppgift upphört ska uppgiften förstöras. I förordningen förekommer möjligheten till samtycke av föreningens medlemmar. I de fall föreningen har för avsikt att exempelvis föra information vidare eller på annat sätt avyttra medlemsinformation krävs samtycke för detta. Eftersom föreningen inte har något sådant syfte är inte samtycke nödvändigt utan föreningens register ska vägas av registrets syfte och nytta mot den enskildes integritet.

Styrelsen har identifierat i sin preliminära inventering 2 register av personuppgifter som förekommer i föreningen. Det vi kallar för lägenhets- och medlemsregister som är lagrat på Realportal på Revisorsringen med uppgifter om alla medlemmar, Styrelsens bedömning är att dessa register är nödvändiga för att kunna upprätthålla verksamheten och har dessutom grund i ett lagkrav, reglerat i jordabalken. Som sådan är jordabalken en särlag som ”tar över” dataskyddsförordningen.
Styrelsen har pågående arbete med inventering och kartläggning kring övrig persondata. Medlem har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag ur våra register med det som gäller medlemmen. Begäran ska göras skriftligen och ställas till styrelsen, dit också man skriftligt vänder sig om man anser något vara fel och vill ha rättning.