Gruppabonnemang

Infobrev från styrelsen (Uppdaterat 2019-10-02)
http://www.brfvasterport.se/wp-content/uploads/2019/09/Info-Gruppabonnemang.pdf

OBS det kom med ett fel i tidigare förslag som berodde på ett missförstånd mellan oss och Telia. Samtliga priser för individuella uppgraderingar var 189-199 kr högre per månad än vad som kommunicerades.
Med anledning av detta så har styrelsen nu valt att istället föra fram ovan förslag från Bahnhof till extrastämman. Ett väldigt bra alternativ tycker vi och ser fram emot att ta upp detta den 14 okt.

Inkomna frågor

1. Vi är gärna med och tar del av detta grupp-abonnemang , hur går vi tillväga för att få vara med? 

Svar: Om förslaget går igenom så kommer detta gälla samtliga lägenheter, så ni behöver inte göra något särskilt för att vara med.

2. Jag är väldigt nöjd med att själv kunna välja vilken min bredbandsleverantör och är nöjd med mitt nuvarande val. Går det inte att göra om detta abonnemang så att man kan ha kvar nuvarande för de som vill det?

Svar: Vårt avtal med Svenska Stadsnät är 5+5 år. De första fem som nu passerats hade dom exklusivitetsrätt att leverera bredbandstjänster i vår fastighet, och de kommande 5 åren behöver vi ge dom möjligheten att fortsätta.
Det innebär att om man vill så ska man ha rätt att välja bland operatörerna via Svenska Stadsnät. Dock så kommer ett nytt gruppabonnemang att gälla samtliga lägenheter och avgiften läggas på hyran oavsett om man även har en annan leverantör.
Vi vill ju självklart främst att gruppabonnemanget ska vara så bra att det inte finns något behov eller intresse att välja annan leverantör.

3. Har styrelsen beaktat att den personliga integriteten kommer äventyras då Telia som operatör inte ha några problem med att lämna ut vilka sidor du besöker till tredje part?

Svar: Ja. Samtliga tillfrågade operatörer följer gällande lagstiftning kring dataskydd och personlig integritet.
Länk till Telias samlingssida i frågan: https://www.telia.se/privat/om/integritetspolicy/data